مدیرکل موزه‌ها در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «پرتره مظفرالدین‌شاه قاجار غیرقانونی از کشور خارج شده است. اداره‌کل موزه‌ها بر اساس وظیفه ذاتی خود و مطابق با قوانین بین‌المللی، اقدام لازم برای بازگرداندن این اثر را در دستور کار قرار داده است.»  

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ مرتضی ادیب‌زاده مدیرکل موزه‌ها در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:

«نکاتی درباره پرتره مظفرالدین شاه قاجار اثر استاد کمال‌الملک:
به منظور شفاف‌سازی موضوع در خصوص پرتره مظفرالدین شاه و بررسی چگونگی خروج این اثر از کاخ گلستان و متعاقب آن، فروش در حراج کریستیز لندن در سال ۲۰۰۰، به اطلاع می‌رساند طی روزهای اخیر بررسی جامعی بر روی دفاتر اموالی کاخ گلستان متعلق به سال‌های ۱۳۱۲، ۱۳۱۷ و ۱۳۶۱ انجام شد و بر این اساس و در نتیجه این بررسی‌ها، ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم:
نکته اول: نام تابلو و مشخصات دقیق آن از جمله ابعاد (همراه با قاب) در دفتر سال ۱۳۱۲ ثبت شده است، اما جزو اموال بنای موسوم به خوابگاه (اندرونی ناصرالدین شاه) ثبت شده است و نه کاخ اصلی و تالار برلیان.
نکته دوم: به‌نظر می‌رسد پیش از سال ۱۳۱۲ تابلوهای شاهان قاجار در اوایل دوره پهلوی اول از تالار برلیان خارج شده و به بنای خوابگاه منتقل شده‌اند.
نکته سوم: در دفتر سال ۱۳۱۷ مجددا این تابلو جزو اموال انتقالی از خوابگاه به کاخ گلستان ثبت شده است.
نکته چهارم: در دفاتر سال ۱۳۶۱ که مربوط به وزارت فرهنگ و هنر وقت است، هیچ نشانی از نام تابلو مذکور نیست.
نکته پنجم: قطعاً تابلو متعلق به کاخ گلستان است و در فاصله سال‌های ۱۳۱۷ تا ۱۳۶۱، از مجموعه کاخ خارج و بعدها از طریق قاچاق به خارج از کشور منتقل و به فروش رفته است.
نکته ششم: کارشناسان حراج کریستیز می‌بایست قبل از برگزاری حراج، این تابلو را از ایران استعلام می‌کردند.
نکته هفتم: در حال حاضر، آنچه حائز اهمیت است، خروج غیر قانونی اثر است. از این رو این اداره‌کل بر اساس وظیفه ذاتی خود و مطابق با قوانین بین‌المللی، اقدام لازم جهت بازگرداندن اثر مذکور را در دستور کار قرار داده است.»