دیدار مدیرعامل خیریه و مرکز نیکوکاری و مسئول قرارگاه جهادی پیروان شهدای کربلا و جمعی از مدیران و نیروهای جهادی قرارگاه مذکور با دهیاران روستاهای گلحصار، عظیم آباد، دوتویه سفلی، اسماعیل آباد، سلمان آباد و کبیرآباد بخش کهریزک در جهت تقدیر و تشکر از خادمین مردم در نهادهای دولتی انجام شد.

به گزارش ساراپرس ، دیدار مدیرعامل خیریه و مرکز نیکوکاری و مسئول قرارگاه جهادی پیروان شهدای کربلا و جمعی از مدیران و نیروهای جهادی قرارگاه مذکور با دهیاران روستاهای گلحصار، عظیم آباد، دوتویه سفلی، اسماعیل آباد، سلمان آباد و کبیرآباد بخش کهریزک در جهت تقدیر و تشکر از خادمین مردم در نهادهای دولتی انجام شد.

این برنامه با هدف اعلام آمادگی از سوی مجموعه پیروان شهدای کربلا در راستای کمک به حل شدن هرچه سریعتر مشکلات معیشتی و کمک به خانواده های کم برخوردار و محروم روستاهای مذکور و اهدأ سبدهایی معیشتی بهمراه میوه و آجیل بمناسبت شب یلدا به خانواده های بی بضاعت از قبل شناسایی شده ساکن در روستاهای بخش کهریزک با کمک دهیاران خدوم و جهادی این بخش از شهرستان ری صورت گرفت.