سرهنگ علی همه خانی به عنوان معاون جدید فرهنگی و اجتماعی پلیس پایتخت منصوب شد .

به گزارش  ساراپرس، برابر پیشنهاد سردار محمدیان ، سرهنگ علی همه خانی با حکم سردار رادان ، فرمانده کل انتظامی کشور به عنوان معاون جدید فرهنگی و اجتماعی پلیس پایتخت منصوب شد .
وی پیش از این ، معاونت آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ و همچنین سابقه مدیریت رده های اجرایی پلیس راهور در مناطق مختلف شهر تهران را در کارنامه خدمتی خود دارد .
پیش از این سرهنگ مراد مرادی ، مسئولیت معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس تهران را بر عهده داشته است .