سردار بهرامی گفت: اجرای قانون عفاف و حجاب امنیت روانی و اجتماعی را در جامعه تضمین می کند .

به گزارش ساراپرس، معاون تبلیغات و روابط عمومی انتظامی کشور گفت:دشمنان ایران که با هزینه‌های گزاف رسانه ای و تبلیغاتی برای ایجاد یأس و ناامیدی در بین مردم و نا امن کردن کشور ناکام ماندند؛ توطئه ای دیگری از سر گرفتند و آن بی حجابی و بی حیایی در جامعه اسلامی ایرانی ماست.
غافل از اینکه عفّت و حیاء زنان مومن و اصیل ایرانی در دنیا زبانزد است و اسناد تاریخی نشان می‌دهد که زنان ایرانی در هیچ دورانی برهنه و بی حجاب نبوده اند.
سردار بهرامی افزود:ایران عزیز ما در سایه ی انقلاب اسلامی و مجاهدتهای ملت ایران و خود باوری زنان و مردان ایرانی به پیشرفت‌های خیره کننده ای در همه ی زمینه ها دست پیدا کرده و امروز یکی از قدرتمند ترین کشورها در زمینه های مختلف علمی ، پزشکی، دفاعی ، سیاسی ، فرهنگی و حتی اقتصادی در منطقه و جهان است.

معاون تبلیغات و روابط عمومی انتظامی در ادامه افزود: البته پیشرفت و توسعه همه جانبه در سایه امنیت پایدار امکان پذیر است که یکی از مؤلفه های امنیت؛ امنیت روانی و اجتماعی است که دشمن آن را هدف قرار گرفته و قصد دارد با ترویج بی حجابی و بی حیایی در جامعه امنیت روانی و اجتماعی جامعه را مختل کند.

سردار بهرامی در پایان گفت:برای اجرای قانون عفاف و حجاب در جامعه همه باید پای کار بیایند و وظایفشان را انجام دهند و مجموعه انتظامی را در اجرای آن یاری نمایند چرا که اجرای قانون عفاف و حجاب، امنیت روانی و اجتماعی جامعه ما را تضمین می‌کند.