در جلسه ی مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ عزت الله ضرغامی وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همراه معاونانشان مهمان کمیسیون فرهنگی بودند و حدود 20 سوال توسط نمایندگان مطرح گردید و ایشان پاسخگو بودند.

به گزارش ساراپرس؛ در این جلسه در مورد ضرورت توجه وزارتخانه به بافت‌های تاریخی سوالاتی مطرح شد که متاسفانه وزارتخانه اجازه احیا و بازسازی آثار باستانی و تاریخی را به مردم نمی‌دهد و خود وزارتخانه هم نسبت به بازسازی آنها اقدامی ندارد.

در حال حاضر در حفظ و نگهداری بافت‌های تاریخی دچار یک مشکل جدی هستیم که دولت در مرمت و بازسازی آنها ورود جدى ندارد و از طرفی اجازه ورود مردم را نیز به این موضوع نمی‌دهد.

طی این نشست مقرر شد، کارگروهی بین دولت و مجلس برای احیای بافت‌های تاریخی تشکیل، که این کار گروه با جزئیات، این مسئله را مورد بررسی قرار دهد، اگر نیاز به پرداختن موضوعات به شکل قانونی است در قالب لایحه به مجلس ارائه شود اگر نیازمند به تدبیر مدیریتی است موضوع به صورت عملیاتی از طرف دولت مورد بررسی قرار بگیرد.

در این نشست مسئله موزه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و ضرغامی به توسعه موزه‌ها در شهرهای تاریخی تاکید بسیاری داشتند.
به بازدید عموم گذاشتن اشیای تاریخی در سراسر کشور یکی از اهداف وزارتخانه است، تا مردم از نزدیک در جریان تاریخ و تمدن کهن ایران قرار بگیرند.