شهردار منطقه 12 از تشکیل مجمع نخبگان قلب طهران در تابستان 1402 در محلات 13گانه قلب طهران خبر داد.

به گزارش ساراپرس، امیر یزدی، شهردار منطقه گفت: نگاه ما به اداره شهر، مبتنی بر مدیریت پایین به بالاست و استفاده از ظرفیت نخبگان به عنوان اقشار متخصص، خلاق و نوآور بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه نخبگان به عنوان سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی شهر می‌توانند بازوی مردمی و محلی مدیریت شهری باشند.

یزدی با تأکید بر اینکه نخبگان به عنوان نیروی انسانی کارآمد، متخصص و آگاه یکی از شاخص‌های مهم توسعه اجتماعی و فرهنگی شهری است، افزود: سال گذشته مجمع نخبگان منطقه ۱۲ تشکیل و سلسله‌نشست‌های تخصصی آن با حضور نخبگان از گروه‌های مختلف مردمی برگزار شد.
شهردار قلب طهران از تداوم این نشست‌ها خبر داد و بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ نیز اولین جلسه هم‌اندیشی مدیران اجتماعی نواحی ۶گانه با هدف تشکیل مجمع نخبگان در سطح محلات ۱۳گانه منطقه برگزار شد.
به گفته یزدی سلسله‌نشست‌های مجمع نخبگان با حضور افراد تأثیرگذار محلی به‌زودی در تابستان ۱۴۰۲ در همه محلات قلب طهران برگزار می‌شود و نمایندگان مردم محلی به بیان دغدغه‌ها، مسائل و مشکلات و پتانسیل‌های رشد و ارتقای محلات می پردازند.