دو کارگروه کودکان‌کار و کارگروه ویژه حمایت از خانواده‌های مددجویان ماده 16 ، گام نوین قرارگاه اجتماعی تهران در رفع آسیب‌های اجتماعی کلان‌شهر پایتخت با حضور دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد.

به گزارش ساراپرس؛ خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری‌تهران، احمد احمدی‌صدر مدیر عامل این سازمان و دبیر قرارگاه اجتماعی تهران با ذکر این مطلب افزود : این کارگروه‌ها در راستای برنامه‌های قرارگاه اجتماعی شهر تهران و با نگاه ویژه و تخصصی به کودکان‌کار، معضل زباله‌گردی و زباله‌گردها و خانواده‌های مددجویان معتادین متجاهر در کلان‌شهر تهران با جمعی از مدیران و نمایندگان ارگان‌ها و دستگاه‌های متولی و تشکل‌های مردمی برگزارشد.

وی تشریح کرد: در پنج ماه گذشته بصورت هفتگی با حضور تمامی دستگاه‌های‌ متولی، مقوله معتادین متجاهر مورد بحث و بررسی قرارگرفت، اما با توجه به پنج مسأله دیگر آسیب‌های اجتماعی و مسأله‌ی خاص و حاد کودکان‌کار، مقرر شد کارگروهی تشکیل و مقوله کودکان‌کار، زباله‌گردی و زباله‌گردها بصورت مجزا همسو با سایر برنامه‌های قرارگاه مورد بحث و پیگیری قرار گیرد.لذا کارگروهی تخصصی با حضور ۱۴ نهاد و دستگاه‌های متولی تشکیل و سمانه زمانی مدیرکل بهزیستی استان تهران بعنوان دبیر کارگروه تخصصی کودکان‌کار و سیدابوالفضل پرپنچی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران ،بعنوان دبیر کارگروه ویژه حمایت از خانواده‌های مددجویان ماده ۱۶ منصوب گردیدند.
احمدی‌صدر با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه آسیب‌های اجتماعی و دغدغه ایشان در حوزه آسیب‌های اجتماعی افزود: در شأن پایتخت، این کلان‌شهر نیست که شاهد این حجم بار آسیب اجتماعی باشد. مشکل این است که تاکنون به آسیب‌دیدگان بعنوان عضوی از خانواده خود نگریسته نشده است که چه‌بسا نگاهی در غالب خانواده خویش، همت و تداعی گام‌های ما در جهت مرتفع نمودن آن معضل است .

دبیر قرارگاه اجتماعی تهران در ادامه با اشاره به اجرایی شدن بیش از ۸۳درصد از ۲۸۰مصوبه این قرارگاه در طی ۲۱جلسه برگزار شده افزود: جلسات قرارگاه از ۲۲ دی ماه سال گذشته با تأکید بر مقوله آسیب‌های اجتماعی موجب هم‌افزایی و تعامل بیش از پیش بین تمامی این ارگان‌های متولی، رفع این معضل را رقم زده است.

احمدی صدر ضمن اشاره به رویکرد کارگروه ویژه حمایت از خانواده‌های مددجویان ماده ۱۶ گفت: افرادی که جمع آوری می شوند یک سیر ۶ تا ۹ ماهه را جهت سم‌زدایی طی می‌نمایند در حالی که هیچ کار آموزشی ،تربیتی، درمانی و انگیزشی برای این معتادان ایجاد نشده است.نگهداری این فرد باید پروسه درمانی، آموزشی، انگیزشی، توانبخشی، توانمندی، بازگشت به اشتغال، خانواده و جامعه باشد که این اتفاق در سالیان قبل صورت نگرفته است و این قرارگاه و کارگروه گامی نوین در اجرای این مهم است.

وی افزود : اگر بخواهیم معتاد متجاهر به خانواده بازنگردد و آسیب جدیدی ایجاد نکند نیازمند این است که معتاد متجاهر چگونه مدیریت شود و چگونه به جامعه بازگردد.یکی از این برنامه‌ها حمایت از خانواده مددجویانی است که در مراکز ماده ۱۶ نگهداری می شوند .

دبیر قرارگاه اجتماعی کلان شهر تهران در پایان افزود: در اولین جلسه این دو کارگروه، بیش از ۱۳ مصوبه در غالب تعامل با ارگان‌های مرتبط، تبیین چالش‌های موجود، ثبت و جمع‌آوری اطلاعات و آمار خانواده‌های آسیب‌دیدگان ، آماده سازی طرح و مدل بومی با شرایط موجود کلان‌شهر تهران ، استفاده از ظرفیت نهادها و تشکل‌های مردمی و استفاده از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی و آگاهی عمومی مورد تبیین و بررسی قرار گرفت.