گروه های مردمی حامیان ولایت ،دولت ،مجلس و قوه قضاییه از ریاست سازمان نخبگان ورزشی جهان و رییس انجمن مفاخرعلمی،ورزشی و هنری ایران زمین جناب آقای دکترحمیدرضا عباسی مقدم تشکر کردند.

به گزارش ساراپرس،گروه های مردمی حامیان ولایت ،دولت ،مجلس و قوه قضاییه از ریاست سازمان نخبگان ورزشی جهان و رییس انجمن مفاخرعلمی،ورزشی و هنری ایران زمین جناب آقای دکترحمیدرضا عباسی مقدم تشکر کردند.

متن پیام از این قرار است؛

جناب آقای دکترحمیدرضاعباسی مقدم رویکرد شما در کمک و حل مشکلات مردم در اقشارمختلف در حال حاضر ایران اسلامی یک هنرمدیریتی است که شما به نحو شایسته انجام وظیفه نموده اید لذا استیلای هنرحضرتعالی در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری نمایان شد زمانی که حضرتعالی استعداد پدیده نوین مدیریتی بنام جناب آقای پروفسور پزشکیان را کشف نمودید و طی نامه ای مکتوب به رهبر معظم مبنی براینکه ایشان یک مدیر قابل و گره گشای مشکلات کشور است را نوشتید لذا کمتر کسی فکر می کرد که حتی ایشان تایید گردد اما شما یقین داشتید ایشان رییس جمهورآینده کشوراست و طی پیامی یک روز قبل از انتخابات تبریک ریاست جمهوری پروفسور پزشکیان را اعلام نمودید لذا مردم
کشور از این همه همت و پشتکار شما برای سربلندی ایران اسلامی تشکر و تقدیر می نمایند.