یکی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی نوشت: دانشگاه جای بیان اندیشه و آزادی کلام و فکر است اما هر کلام و فکری قابلیت تضارب آرا ندارد و ممکن است هنجارشکنانه و مخرب باشد.

به گزارش ساراپرس به نقل از تهران پرس،حمیدرضا دهقان کوزه تپراقی استاد دانشگاه آزاد اسلامی درباره تاثیر اساتید در ناآرامی‌های اخیر در دانشگاه‌ها نوشت: برای کاهش تخلفات در دانشگاه باید استاد دانشگاه در تراز انقلاب باشد.

دانشگاه جای بیان اندیشه و آزادی کلام و فکر است اما هر کلام و فکری قابلیت تضارب آرا  ندارد و ممکن است هنجارشکنانه و مخرب باشد.

اخیرا شاهد اغتشاشات در فرانسه هم بودیم، فرانسه ای که علیه ایران درباره حمایت از کردها و اقلیت‌ها حرف می‌زد که در ایام کریسمس درگیر اغتشاشات شد این یعنی در همه ی کشورها که حرف از ازادی بیان می‌زنند و دارای قانون اساسی هستند ناآرامیها وجود دارد و  برای اینگونه مسائل چارچوبهایی دارند که دارای اصولی تغییرناپذیراست. در کشور ما نیز دو اصل مهم در قانون اساسی وجود دارد “جمهوریت و اسلامیت” که جمهوریت بیان همان دموکراسی و اسلامیت نیز اعتقاد و باورهاست و قطعا اجرای حقوق نیز برای ایجاد نظم و امنیت در جامعه است.

اگر استاد و دانشجویی اعتراضی دارد فضا برای بیان آن در کرسی یا تریبون‌های آزاد اندیشی وجود دارد با این وجود برخی از اساتید در دانشگاه ها در این ایام با بیان اعتراضات در کلاس درسی و یا پیج شخصی خود و دادن مرخصی به دانشجویان در فراخوان‌ها و عدم‌حضور خود در آن روزها فضا را ناآرام و متشنج می‌کنند.

پس یک وجه پیشگیرانه تاثیر استاد و ایجاد جوی آرام در دانشگاه حضور استادی در تراز انقلاب در کلاس و دیگری پرداختن به مسائل علمی حوزه تدریس و کلاس است و در صورت ایجاد جوی ناآرام در دانشگاه توسط دانشجو، اساتید باید با شنیدن صحبت‌های دانشجو جواب استدلالی و قانع‌کننده به موضوع مورد نظر بدهند.