به گزارش ساراپرس ، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه از ورزش پهلوانی به عنوان آیین اصیل باستانی نام برد و افزود: این ورزش جزئی از تاریخ و فرهنگ ایرانی اسلامی و نماد آموزه های انسانی و اخلاقی است و با برگزاری آئین گرامیداشت فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای و بهره گیری از ظرفیت نوجوانان […]

به گزارش ساراپرس ، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه از ورزش پهلوانی به عنوان آیین اصیل باستانی نام برد و افزود: این ورزش جزئی از تاریخ و فرهنگ ایرانی اسلامی و نماد آموزه های انسانی و اخلاقی است و با برگزاری آئین گرامیداشت فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای و بهره گیری از ظرفیت نوجوانان علاقه مند به این ورزش ،تلاش کردیم که این ورزش را بیش از پیش در این منطقه ترویج کنیم.
او افزود: در این برنامه که با تلفیق شاهنامه خوانی و ورزش پهلوانی زورخانه همراه بود، جمعی از نوجوانان با هدف ترویج فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای به گود زورخانه رفته و حرکات ورزشی انجام دادند و همزمان با این مراسم، شاهنامه خوانی و نقالی به شیوه قدیمی اجرا تا شهروندان با آداب و سنن کهن ایران آشنا شوند.
به گفته شهردارمنطقه۱۳، موسیقی سنتی، خوشنویسی، تقدیر از ورزشکاران نوجوان باستانی و نقالان شاهنامه از دیگر بخش های آیین گرامیداشت فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای بود.