سرهنگ تیموری گفت: در این شرایط دشمن به دنبال این است که برخی شکست هایش را جبران کند و نگاه می کنیم که دست به ترور شهید صیاد خدایی می زند که عمق ذلت و خواری دشمن است.

به گزارش ساراپرس؛ سرهنگ پاسدار وحید تیموری فرمانده بسیج وزارت خانه و ادارات تهران در گفتگو با خبرنگار ساراپرس در رابطه با اینکه با توجه به اقدامات مذبوحانه اخیر استکبار جهانی بویژه اشغالگر قدس در به شهادت رساندن سرهنگ پاسدار حسن صیاد خدایی اقدام سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی در جهت انتقام گیری و مقابله به مثل در برابر دشمنان نظام جمهوری اسلامی چه خواهد بود، اظهار داشت: سوم خرداد را تبریک و یاد و خاطره شهدا را گرامی میدارم.

وی ادامه داد: زمانی که از پیروزی و آزاد سازی خرمشهر صحبت می کنیم؛ شکست دشمن را یادآوری کرده و اینکه دشمن نتوانسته است طی ۴۴ سال گذشته از تمام توطئه ها و هزینه هایی که کرده موفق و سربلند بیرون آید.

سرهنگ تیموری  بیان کرد: در این شرایط دشمن به دنبال این است که برخی شکست هایش را جبران کند و نگاه می کنیم که دست به ترور شهید صیاد خدایی می زند که عمق ذلت و خواری دشمن است.

وی گفت: با مقاومت، ایثارگری، کار جهادی و انقلابی جواب دندان شکن را از ملت ایران ،پاسداران و بسیجیان خواهند خورد .