همزمان با ماه مبارک رمضان، توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قرچک از مسافران روزه دار نوروزی در زمان افطار در ستاد اجرایی استقبال از بهار شهرستان پذیرایی شد.

به گزارش ساراپرس، همزمان با ماه مبارک رمضان، توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قرچک از مسافران روزه دار نوروزی در زمان افطار در ستاد اجرایی استقبال از بهار شهرستان پذیرایی شد.

نقاشی روی صورت کودکان، اهدا گلدان، پک های فرهنگی و افطاری مورد استقبال مسافرین نوروزی قرار گرفت.

لحظات ناب و شاد برای کودکان با حضورعروسک های نمایشی از دیگر برنامه های ستاد سفر بود.