به دنبال هماهنگی‌های انجام شده جهت برگزاری برنامه ملاقات مردمی، شهروندان قرچکی با محسن خرمی شریف شهردار به گفت‌وگو نشسته و درخواست ‌های خود را پیگیری کردند.

به گزارش ساراپرس، به دنبال هماهنگی‌های انجام شده جهت برگزاری برنامه ملاقات مردمی، شهروندان قرچکی با محسن خرمی شریف شهردار به گفت‌وگو نشسته و درخواست ‌های خود را پیگیری کردند.
شهردار قرچک ضمن بررسی مشکلات شهروندان در زمینه های مختلف، موضوعات مطرح شده را به معاونین و واحدهای مرتبط ارجاع داد.

شهروندان قرچکی می‌توانند به منظور هماهنگی برای حضور در جلسات ملاقات با  شهردار و طرح مسائل و مشکلات خود با شماره تلفن‌های ۴- ۳۶۱۵۱۵۸۰ داخلی ۱۸۳ واحد روابط عمومی تماس حاصل کنند.