نظر به عدم دسترسی ساکنان شهرک مهستان(اراضی احمدوند) واقع در ضلع جنوب غربی باقرشهر به شبکه آبرسانی و ابراز نارضایتی عمومی، بخشداری کهریزک موضوع یاد شده را بررسی نمود تا با همکاری دستگاه‌های متولی، بن‌بست آبرسانی به این اراضی را مرتفع نماید.

به گزارش ساراپرس، در همین راستا هادی بادلی سرپرست بخشداری کهریزک با تشکیل جلسه اضطراری که با حضور پیرسرایی رئیس حوزه‌قضایی بخش، معینی رئیس شورای بخش، رحمانی معاون خدمات مشترکین اداره آب‌وفاضلاب منطقه۶، سلطانیان مدیر اداره آب‌و‌فاضلاب بخش کهریزک و نماینده شهرداری باقرشهر در محل بخشداری کهریزک برگزار‌شد، رسیدگی به مشکلات شهرک‌های تازه تأسیس را از اولویت‌های مهم حوزه حاکمیتی بخش قلمداد‌‌ کرده و گفت: تأمین آب از حیاتی‌ترین نیازهای جامعه است و جلسه امروز برای تعیین تکلیف و مرتفع نمودن این معضل تشکیل شده است.

بادلی با اشاره به همکاری شهرداری باقرشهر در حل این معضل افزود: بمنظور حل مشکل آبرسانی شهرک مذکور، احداث یک واحد مخزن آب با تأمین زمین توسط شهرداری باقرشهر، در دستور کار قرار گرفته و طی چندهفته آینده به طور کلی این مشکل مرتفع خواهد شد و انتظار می‌رود شهرداری باقرشهر با تسریع در موضوع لوله‌گذاری آب، به سهولت اجرای این طرح کمک کند.

سرپرست بخشداری کهریزک به ساکنان شهرک مهستان باقرشهر نوید داد که از هم‌اکنون می‌توانند با دردست‌داشتن جواز ساختمانی ملک خود جهت خرید انشعاب آب به اداره آب‌و‌فاضلاب باقرشهر مراجه نمایند.