آزاده شیروانی[۱] با بررسی ساختار محتوای تبلیغات بازرگانی شبکه gem، تصوبر روشنی از ویژگی‌های آگهی‌های بازرگانی این شبکه ارائه می شود. در این پژوهش ۱۶ متغیر با روش تحلیل محتوی مورد بررسی قرار گرفتند و سپس نتایج به ­دست آمده با در نظر گرفتن آرای منتقدین تبلیغات بازرگانی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد […]

آزاده شیروانی[۱]

با بررسی ساختار محتوای تبلیغات بازرگانی شبکه gem، تصوبر روشنی از ویژگی‌های آگهی‌های بازرگانی این شبکه ارائه می شود. در این پژوهش ۱۶ متغیر با روش تحلیل محتوی مورد بررسی قرار گرفتند و سپس نتایج به ­دست آمده با در نظر گرفتن آرای منتقدین تبلیغات بازرگانی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد آگهی‌های این شبکه به دنبال ایجاد نیاز و ترویج شیوه‌های آرمانی و مصرف کالاهای غیرضروری در زندگی مخاطبان بوده‌است. آگهی‌ها بیشتر در پی ساختن اسطوره‌هایی نظیر: هر کاری را باید به متخصص سپرد و یا هیکل و اندام شما مناسب نیست؛ برای مخاطبان بوده‌ و از نظر ارزش‌های فرهنگی نیز، اگهی‌های این شبکه بیشتر حاوی ارزش‌های زیبایی و رفاه هستند. با در نظر گرفتن ویژگی‌های مورد بررسی می‌توان نتیجه گرفت که آگهی‌های بازرگانی این شبکه با رواج فرهنگ مصرفی، به دنبال القای شیوه زندگی خاصی به مخاطبان هستند.

[۱] دانشجوی دکترای علوم ارتباطات،پژوهشگر در سازمان صدا و سیما

انتهای پیام/ مطالعه کامل در روزنامه نگاری الکترونیک

  • منبع خبر : rooznamenegarielectronic.ir