محسن خرمی شریف شهردار قرچک از حسین ابویسانی مدیر روابط عمومی و کارکنان حوزه روابط عمومی شهرداری تجلیل به عمل آورد.

به گزارش ساراپرس، محسن خرمی شریف شهردار قرچک در این مراسم ضمن تبریک این روز، گفت: اطلاع‌رسانی اقدامات عمرانی و اجرایی شهرداری محدود به فضای مجازی نشود و از همه ابزارها به‌صورت سمعی و بصری برای اطلاع‌رسانی استفاده شود.
وی افزود: کارهای کوچک و بزرگ در شهرداری قرچک در حال انجام است و اطلاع‌رسانی در این خصوص جهت افکار عمومی را باید روابط عمومی به‌صورت روزانه و به نحو احسن انجام دهد.
شهردار قرچک خاطر نشان کرد: کار روابط عمومی یک کار حرفه‌ای است که باید از ابزارهای روز و نوین برای اطلاع رسانی در آن استفاده شود.
گفتنی است، در پایان این نشست توسط شهردار قرچک با اهدای لوح تقدیر از زحمات مهدی رضازاده مدیر سابق روابط عمومی و کارکنان این واحد تقدیر به عمل آمد.