ریاست نخبگان ورزشی جهان دکتر حمیدرضا عباسی مقدم و هیات همراه در سالروز رحلت جانسوز امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران حضور پیدا کرد و ادای احترام و تجدید پیمان نمود .

به گزارش  ساراپرس، ریاست نخبگان ورزشی جهان دکتر حمیدرضا عباسی مقدم و هیات همراه در سالروز رحلت جانسوز امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران حضور پیدا کرد و ادای احترام و تجدید پیمان نمود .
دکتر حمیدرضا عباسی مقدم رییس کنفدراسیون منابع مدیریتی جهان و رییس نخبگان ورزشی جهان وجود و تاسیس این دو نهاد بزرگ جهانی به دستت توانای فرزندان انقلابی ایران اسلامی را دستاورد وحدت کلمه امام خمینی که همانا جهان را به یک خانواده یا دهکده جهانی تبدیل کردن با اتحاد و همدلی و توزیع درست و عدالت بین تمام انسان‌ها با هر قومیت و یا زبانی یا هر آیین یا مذهبی یا رنگی برابر و برادرو خواهر در کنار هم و برای هم و دور هم دانست امیدواریم بتوانیم انقدر سواد رسانه ای و سبک زندگی تمام کشورها را به سوی وحدت کلمه امام خمینی پیش ببریم تا هویت اجتماعی کل قومیت ها را از طریق تغییرات اجتماعی تمام ملت ها به یک ملت واحد زیر پرچم الله به مفهوم واقعی وحدت کلمه امام خمینی (ره) برسیم.