سید حسن میر کریمی در تبیین اینکه استقبال مردم در حوزه وقف چطور بوده، اشاره کرد: آثار و برکات وقف برای مردم تبیین شد و امروز شاهد هستیم ؛ که در سراسر کشور افراد برای وقف به ما مراجعه می کنند .

به گزارش شبکه خبری ساراپرس ، سید حسن میر کریمی مدیر اوقاف استان تهران در حاشیه برنامه گردهمایی ملی نشست وقف در گفتگوی اختصاصی به خبرنگار ساراپرس، بیان داشت: این گردهمایی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز حجت الاسلام خاموشی در محل امام زاده صالح تجریش برگزار گردید؛ که از واقفین کشور جهت تبیین مسائل وقف دعوت بعمل آمد.

وی در رابطه با اینکه اداره کل استان تهران چه برنامه هایی را در جهت فرهنگ سازی وقف انحام داده است، گفت: معاونت فرهنگی برنامه هایی را از طریق رسانه های دیداری و شنیداری برای ترویج فرهنگ وقف  تهیه نموده است .

مدیر اوقاف استان تهران در تبیین اینکه استقبال مردم در حوزه وقف چطور بوده، اشاره کرد: آثار و برکات وقف برای مردم تبیین شد و امروز شاهد هستیم ؛ که در سراسر کشور افراد برای وقف به ما مراجعه می کنند .