مدیرکل روستایی استانداری تهران گفت: جامعه روستایی در صحنه های مختلف کشور پرتلاش و تاثیرگذار ظاهر شده است.

به گزارش ساراپرس،سیدحبیب موسوی در همایش آموزشی دهیاران عنوان کرد: جامعه روستایی، جامعه ای دارای هویت و اصالت بوده و در صحنه های مختلف کشور پرتلاش و تاثیرگذار ظاهر شده است.

وی افزود: چنین جامعه ای همواره در تمامی صحنه‌های انقلاب و کشور از جمله انتخابات، حضور فعال و چشمگیری داشته و خواهد داشت.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری تهران تصریح کرد: در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی پارلمان های محلی( شوراهای اسلامی که مستقیماً توسط مردم انتخاب می شوند) می توانند حتی در تصویب و اصلاح قانون تاثیرگذار باشند و با توجه به ارتباط مستقیم پارلمان های محلی و ملی و تاثیرگذاری آنها در تمامی امورات کشور، انتخاب یک مجلس قوی قطعاً باعث اقتدار کشور شده و توسعه و پیشرفت همه جانبه را به همراه خواهد داشت.

موسوی سپس گفت: نظام مردم سالاری دینی ایران اسلامی در مقابل دموکراسی سراسر متظاهر غرب برتری چشمگیری از خود نشان داده است. نمونه بارز آن حمایت مردم تمامی کشورها از ملت مظلوم غزه است که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. در حالی که متولیان و حامیان دموکراسی غربی علناً از نسل کشی در غزه حمایت می کنند و بی شرمانه هم به آن افتخار می کنند.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران جایگزین ندارد چون استکبارستیز است چون از ملت های مظلوم حمایت می کند و فرهنگ ایثار و مقاومت را در کشور و کشورهای منطقه به شایستگی تبیین نموده است.

موسوی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران جایگزین ندارد چون استقلال دارد و تاثیرگذارترین کشور منطقه است و حمایت از حق مظلوم و دفاع از انسانیت نمونه ای از این استقلال و اثربخشی است.  به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران حرم است و باید با هر سلیقه سیاسی، قومی، دینی، قبیله ای و مذهبی برای افزایش اقتدار آن بکوشیم و این وظیفه همه ماست.

#استانداری_تهران