شهردار منطقه13 با تأکید بر اهمیت فراگیری فرهنگ ترافیک در جامعه از ارائه 21 هزار نفر ساعت آموزش مسائل و موضوعات آموزشی از ابتدای سال تا کنون خبر داد.

به گزارش ساراپرس، محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه با اشاره به ضرورت توجه به مقوله فرهنگسازی در حوزه ترافیک گفت: آموزش و فرهنگسازی موضوعات ترافیکی با اولویت مقاطع تحصیلی و سنی پایین در قالب کارگاه های آموزشی ، نمایش و رویداد های مختلف از ابتدای سال جاری تا کنون به صورت مستمر اجرایی شده است.
او با بیان اینکه یکی از شیوه های نهادینه سازی رفتار های ترافیکی ، پرداختن به این موضوعات با استفاده از ابزار هنر و قالب های جذاب است، افزود: در این راستا،۳۰ نمایش ترافیکی ویژه دانش آموزان، رانندگان حمل و نقل عمومی ، کودکان و دوچرخه سواران برگزار و از این طریق مفاهیم ایمنی عبور و مرور و اصول تردد و مقررات راهنمایی و رانندگی آموزش داده شد.
شهردار منطقه ۱۳ ادامه داد: همچنین، رویداد ها و همایش هایی نیز در مناسبت های مختلف از قبیل روز جهانی بدون خودرو، یادمان قربانیان سوانح ترافیکی، روز جهانی دوچرخه، دانش آموز و کودک در ۹ ماهه ابتدای سال برگزار شد.
محمد هادی علی احمدی همچنین به برگزاری کارگاه آموزشی “ارتقاء ایمنی کارگران” با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی و معاونت خدمات شهری و محیط زیست به منظور افزایش ایمنی کارگران خدمات شهری در زمان رفت و روب و جمع آوری زباله اشاره کرد و یادآور شد: این کارگاه آموزشی، از طریق توضیحاتی در خصوص حوادث پیش آمده در سطح شهر تهران در حوزه تصادفات و خسارات وارده ناشی از برخورد خودروهای عبوری با عوامل اجرایی شهرداری و عابرین پیاده، کارگران را با اینگونه مسایل آشنا و آموزش های لازم و مناسب در زمینه پیشگیری از حوادث به آنها داده شد.