با هدف زیباسازی فضاهای شهری و حفظ بهداشت عمومی در قالب طرح خدمت و نگهداشت شهری، بیش از ۸ هزار متر رنگ آمیزی پوششی در معابر شناسایی شده انجام و ۹۲ مخزن زباله نوسازی شد .

به گزارش  ساراپرس ، محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه با اشاره به اقدامات شبانه روزی معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه برای خدمت رسانی به شهروندان گفت : طی دو هفته اخیر و با اجرای طرح های مختلف از قبیل خدمت ، نگهداشت شهر و.. اقدامات متعددی برای جلب رضایتمندی شهروندان در حوزه خدمات شهری انجام شد.
او به نوسازی مخازن مکانیزه و تعمیر مخازن فرسوده اشاره کرد و افزود : در راستای نوسازی مخازن مکانیزه این منطقه، ۹۲ مخزن جدید در محور پیروزی ، صفا، اشراقی، یونسیان ، غفاری ، انیسی ، سی متری نیروی هوایی ، شمس و منتظری و ۳۷ زیر مخزنی جدید جانمایی و نصب و حدود ۵۱ مخزن تعمیر شد .
شهردار منطقه در خصوص اقدامات منطقه برای مبارزه با جانوران موذی و مضر شهری اظهار داشت : با توجه به فصل گرما و انتقال بسیاری ازبیماری ها توسط جوندگان و حیوانات مضر شهری و ضرورت پاکسازی محدوده از وجود این جانوران ، طی دو هفته گذشته ،۱۸۱ عدد طعمع گذاری، ۲۷ عدد نصب و تعمیر دریچه و ۷۰ مورد انسداد مقاوم صورت گرفت.
او ادامه داد : با اعزام اکیپ های زنده گیری سگ های بلا صاحب به محدوده ، ۳۴ قلاده سگ جمع آوری و به محل های مخصوص منتقل تا در آنجا توسط پزشکان پالایش ، واکسینه و پلاک گذاری شوند.
محمد هادی علی احمدی با بیان اینکه بیش از ۸ هزار و ۲۸۱ متر ، عملیات رنگ آمیزی توسط اداره زیباسازی به مرحله اجرا درآمد خاطر نشان کرد : بیش از ۴۱۰ متر کافو ، ۶ هزار و ۷۰۰ متر جدول و بیش از هراز و ۲۰۰ متر رنگ آمیزی پوششی در خیابان های اشراقی، یونسیان، غفاری ، انیسی، سی متری نیروی هوایی ، اشراقی، یونسیان، غفاری نسب، کوثر ، صفا ، مهربار و تقاطع امام علی (ع) انجام شد.