به مناسبت آغاز دهه کرامت و سالروز آزاد سازی خرمشهر ، رئیس هیات ورزشهای آمادگی جسمانی شهرری در اقدامی اجتماعی در راستای کرامت انسانی و زنده نگه داشتن یاد شهدا ضمن بازدید از مرکز نگهداری معلولین ذهنی و جسمی اقدام به اهدا بسته های معیشتی نمود.

به گزارش  ساراپرس، به مناسبت آغاز دهه کرامت و سالروز آزاد سازی خرمشهر ، وحید قباخلو رئیس هیات ورزشهای آمادگی جسمانی شهرری در اقدامی اجتماعی در راستای کرامت انسانی و زنده نگه داشتن یاد شهدا ضمن بازدید از مرکز نگهداری معلولین ذهنی و جسمی اقدام به اهدا بسته های معیشتی نمود.