شهردار منطقه ۱۳ از بهسازی معابر شهری با ترسیم ٣١ هزار متر طول خط کشی محوری خبر داد و گفت:در طرح استقبال از بهار ۱۴۰۱، به وضعیت ایستگاه های اتوبوس و تاکسی، پایانه های حمل و نقل و ایستگاه های سامانه های تندرو رسیدگی شد.

به گزارش ساراپرس؛ محمد هادی علی احمدی ، شهردار منطقه۱۳ در خصوص بهسازی معابر شهری در دو بازه زمانی طرح استقبال از بهار ۱۴۰۱ از دهم اسفند ماه تا دهم فروردین ماه گفت: در راستای افزایش ضریب ایمنی و تسریع و سهولت در تردد خودرو ها، ٣١ هزار ۴٠٠ متر طول خط کشی محوری و مسیر ویژه دوچرخه در معابر منطقه ۱۳ توسط معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری منطقه۱۳ در نواحی چهارگانه ترسیم شده است.
به گفته او ٣١٣ عدد خط کشی نقوش و نوشتار و بلوک عابر پیاده، ۴٠۶ مورد مرمت و تعویض گاردریل و نصب تجهیزات ترافیکی ، نصب ١٣٠ تابلو ها و علائم عمودی در معابر از دیگر اقدامات انجام شده در بهسازی معابر شهری است.
شهردار منطقه ۱۳ در خصوص بهسازی ایستگاه های اتوبوس و تاکسی ادامه داد: علاوه بر بهسازی سرپناه های ٢٠ ایستگاه اتوبوس و مرمت سیستم روشنایی آنها، تعدادی از ایستگاه ها نیز به لحاظ همسطح سازی و بهسازی و ایجاد رمپ ویژه معلولان مناسب سازی و نسبت به نصب تابلو های ثابت و الکترونیکی اقدام شد.
او ادامه داد: در ادامه طرح استقبال از بهار ۱۴۰۱، بهسازی پایانه های حمل و نقل عمومی شامل بررسی و بهسازی سیستم های هوشمند مدیریت و کنترل، بهسازی سرویس های بهداشتی، نگهداشت نماز خانه پایانه ها، رفع نقص و تامین سیستم روشنایی در پایانه ها، احداث رمپ جانبازان و معلولان، ساماندهی ورودی و خروجی پایانه ها، رفع سد معبر و دستفروشی و بررسی ایمنی پایانه ها صورت گرفت.
او خاطر نشان کرد : معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری منطقه۱۳ نسبت به بهسازی مسیر و ایستگاه های سامانه های اتوبوس تندرو و رفع نواقص آنها به لحاظ ایمنی، روشنایی، آسفالت و… اقدام کرده است.