در قالب شنبه های امید وافتخار ، روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ مقبره الشهدای گمنام و ۵ پروژه عمرانی و خدماتی در منطقه ۱۳ پایتخت بهره‌برداری می شود.

به گزارش ساراپرس، محمد هادی علی احمدی گفت: پروژه یادمان دو شهید گمنام بوستان سیمرغ سازه ای هشت ضلعی الهام گرفته از هشت سال دفاع مقدس مزین به آیه های قرآن کریم و اشعار مولاناست که از بالا شکل انگشتری فیروزه دارد.

شهردار منطقه ۱۳ افزود: همچنین پایه های چراغ برق در بافت فرسوده این منطقه که به صورت معارض بوده و رفع این مشکل از مطالبات شهروندان بود، جابجا شده است .

محمد هادی علی احمدی افزود: ساماندهی و جمع آوری آبهای سطحی خیابان پیروزی شامل احداث منهول، حوضچه، نهر ، تراش و روکش همچنین همسطح سازی دریچه ها از دیگر موارد اجرا شده توسط شهرداری منطقه ۱۳ می باشد.

به گفته وی باغ راه سنگی بوستان جنگلی سرخه حصار به مساحت ۱۱۰۰ متر مربع در خیابان رضوان این مجموعه توسط معاونت فنی وعمرانی و همکاری معاونت خدمات شهری ومحیط زیست منطقه ۱۳ اجرایی شده است.
شهردار منطقه۱۳ همچنین از اجرای آب نماهای میدان شهیدان رحیمی( چایچی) و بوستان بهیان در انتهای خیابان سی متری نیروی هوایی در راستای ایجاد زیبایی بصری و بهره مندی شهروندان از امکانات شهری خبر داد.