نصرالله گفت: مطالبات معوقه ایثارگران جانبازان و خانواده شهدا که باید در زمینه پرداخت حقوق حق پرستاری و پاداش سنوات خدمتی آنان به طور کامل پرداخت می‌شد را بنیاد آنچه که در تعهداتش دارد، یا پرداخت کرده یا در حال پرداخت است و از تعهداتش نمی گذرد.

به گزارش ساراپرس به نقل از گویای صنعت،حسین نصرالله رئیس بنیاد شهید شهرستان ری در رابطه با اینکه مطالبات معوقه ایثارگران جانبازان و خانواده شهدا که باید در زمینه پرداخت حقوق حق پرستاری و پاداش سنوات خدمتی آنان به طور کامل پرداخت می‌شد آیا بنیاد شهید به تعهداتش به طور کامل متعهد شد یا خیر، بیان داشت : بنیاد آنچه را که در تعهداتش دارد، یا پرداخت کرده یا در حال پرداخت است  و از تعهداتش نمی گذرد.

وی ادامه داد: دو نوع  حق پرستاری داریم؛ که در اولی بایستی پرونده جانبازی در کمیسیون تصمیم‌گیری شود وجانباز  ۲۰ درصد شیمیایی ریه یا ۲۰ درصد اعصاب و روان داشته باشد و در دومی حق پرستاری متعلق به مادران و پدران که ۷۵ سال سن دارند تعلق میگیرد و به میزان از کار افتادگی، مبلغ پرستاری افزایش می یابد. در کمیسیون پزشکی بنیاد شهید در خیابان طالقانی تصمیم‌گیری می‌شود .

 

نصرالله در رابطه با اینکه موضوع قرارداد بیمه های تکمیلی خانواده های شاهد، ایثارگر، جانبازان که همیشه در زمینه پرداخت هزینه های درمان مشکل داشتند پرداخت شد یا خیر، اظهارداشت: در زمینه پرداخت بیمه، با مشکلات بودجه ای مواجه هستیم؛ اما در حال پرداخت است.

وی در پایان از اصحاب رسانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: یکی از ابزارهای توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، اصحاب رسانه هستند.