قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در نامه‌ای مراتب ثبت ملی چهار میراث‌فرهنگی ناملموس و یک میراث در فهرست گزارش اقدامات پاسدارانه را به استاندار هرمزگان ابلاغ کرد.

به گزارش سایت خبری ساراپرس، در نامه علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور به مهدی دوستی استاندار هرمزگان آمده است:

در اجرای مواد «۱۱ و ۱۲» از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حراست از میراث‌فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و مواد «۲ و ۳» آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷ هیئت محترم وزیران و همچنین آیین‌نامه مشارکت در پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس شهرها و روستا مصوب ۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران، مراتب ثبت عناصر به شرح زیر، در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس ایران اعلام می‌شود. هرگونه اقدام که موجب حراست و پاسداری این میراث شود، مورد تأکید است.»
فهرست معرف
۱- مهارت تهیه ترشی بندری (منطقه‌ای به پیشنهاد خوزستان) به شماره ۲۵۵۹ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴،
۲- مهارت سنتی تهیه سوراغ، سس ماهی به شماره ۲۶۵۲ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷،
۳- مهارت ساخت عروسک داربید به شماره ۲۶۵۳  در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷،
۴- مهارت ساخت لنگر سنگی به شماره ۲۶۵۴ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷،
فهرست گزارش اقدامات پاسدارانه
۱- اقدامات پاسدارانه برای دانش سنتی دریانوردی و لنج‌سازی به شماره ۱ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴.
همچنین پیش از این علی‌اصغر مونسان وزیر سابق میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنلیع‌دستی در نامه مشابه دیگر به استاندار وقت هرمزگان میراث‌فرهنگی ناملموس «هنر ساخت اشترگلی (اشتروکو)» به شماره ۲۰۵۱، «مهارت سوند بافی» به شماره ۲۰۵۲ و «مهارت ساخت قایق شاشک» به شماره ۲۰۵۳ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۹ در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است، ابلاغ کرده بود.