تحول دیجیتال و هوشمندسازی نه تنها به عنوان یک هدف یا مأموریت بلکه به عنوان راه حل و الزامی در کسب و کار شرکت ملی پست برای رشد و بقای این شرکت در دنیای دیجیتال و عملکرد مطلوب به عنوان پیشران اقتصاد دیجیتال تلقی می گردد.

به گزارش ساراپرس؛محمدرضا قادری  طی یادداشتی از طرح تحول دیجیتال و هوشمندسازی به عنوان لازمه بقای شرکت ملی پست گفته است.
متن این یادداشت که در نخستین شماره نشریه الکترونیکی چاپار منتشر شده، به شرح زیر است: 

طرح تحول دیجیتال شرکت ملی پست بنا به ضرورت و اقتضای فضای کسب و کار از ابتدای سال ۱۳۹۸ با بازنگری در برنامه راهبردی شرکت آغاز شد و در دوره جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به عنوان مأموریت اصلی شرکت ملی پست ابلاغ گردید. در این برنامه چشم انداز شرکت ملی پست از اپراتور منتخب پستی به سکوی ملی کسب و کارهای الکترونیکی و اپراتور ملی جابجایی فیزیکی کشور تغییر کرد. به این معنا که شرکت ملی پست در مدل جدید کسب و کار پلتفرمی خود می کوشد با تمرکز بر توسعه و هوشمند سازی زیرساخت های لجستیکی و با همکاری شرکای تجاری استراتژیک خود، شامل شرکت ها و استارتاپ های بخش خصوصی، نیازهای تجاری و خدمات لازم برای تکمیل زنجیره ارزش هر خرید و فروش در کشور و حتی به خارج از کشور را، برای هر تامین کننده و خریدار با هر مقیاسی، فراهم آورد.
به همین منظور بر اساس مطالعات آسیب شناسی که توسط سازمان مدیریت صنعتی در شرکت ملی پست در سال های ۹۵-۹۶ صورت پذیرفته بود و مصاحبه میدانی با مدیران ستادی و عملیاتی شرکت، ۷۲ محور به عنوان زیر پروژه های طرح تحول شناسایی شدند که توسط کمیته های راهبری یازده گانه هدایت گردیدند.
برنامه زمانی پروژه ها نیز به سه دسته اقدامات کوتاه مدت (پیرایش و آماده سازی)؛ میان مدت (اصلاح و تغییر) و بلند مدت (توسعه زیرساخت های نوین و تثبیت تغییر) تقسیم شدند.
اقدامات کوتاه مدت و میان مدت تا حد مطلوبی انجام و در مورد اقدامات بلند مدت با توجه به محدودیت های اعتباری، تغییرات مدیریتی متعدد و بروز بحران پاندمی کووید ۱۹، بخشی از این پروژه ها نظیر توسعه ناوگان، سیستم های سورتینگ هوشمند و بازنگری در فرایند ها و خطوط رهسپاری و سامانه یکپارچه GNAF و بسیاری فرایندهای پشتیبانی و مدیریت توسعه به ثمر نشست و تعدادی نیز تا تدوین RFP یا انتخاب مشاور برای اجرا پیش رفتند که در برنامه و بودجه سال آتی پیش بینی گردیده اند.
علاوه براین، با توجه به تعریف کلان پروژه توسعه شبکه ملی اطلاعات در وزارت متبوع، سه زیر پروژه با عناوین تولید و توسعه نقشه بومی، راه اندازی سرویس رایانه ملی و ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی، با توجه به مأموریت های مندرج در اساسنامه شرکت ملی پست و همخوانی با مدل جدید کسب و کار دیجیتال شرکت به پروژه های طرح تحول دیجیتال پست اضافه گردیدند.
تحول دیجیتال و هوشمندسازی نه تنها به عنوان یک هدف یا مأموریت بلکه به عنوان راه حل و الزامی در کسب و کار شرکت ملی پست برای رشد و بقای این شرکت در دنیای دیجیتال و عملکرد مطلوب به عنوان پیشران اقتصاد دیجیتال تلقی می گردد. این تحول نیازمند آماده سازی و ارتقای مهارت های دیجیتال کارکنان، اجرای اقدامات زیربنایی و بازنگری در فرایند های عملیاتی و پشتیبانی شرکت با توجه به مدل کسب و کار جدید شرکت، توسعه پلتفرم های نرم افزاری یکپارچه و ظرفیت لجستیکی مطابق نیازمندی های این مدل کسب و کار و توسعه زیست بوم نوآوری به عنوان شرکای استراتژیک توسعه خدمات سکوی تجارت الکترونیک پست (ستاپ) متناسب با نیازمندی های متنوع مشتریان است. برنامه هایی نظیر سرویس شتابدهی پست، چهارشنبه های استارتاپی پست در همین راستا و به منظور ترویج و توسعه مهارت های دیجیتال و بازسازی برند شرکت ملی پست، بطور منظم برگزار گردیدند.
تداوم توسعه ظرفیت و زیرساخت ها و هوشمندسازی فرایندها، توسعه پلتفرم های نرم افزاری یکپارچه که چند نوبت به مناقصه گذاشته شد، توسعه پست لجستیک برای تضمین ظرفیت رهسپاری در سال های پیش رو و افزایش سهم شرکت ملی پست از بازار پستی و تجارت الکترونیک، برنامه هایی است که می بایست بطور جدی در دستور کار قرار گیرند و توسعه خدمات نوین پستی با رویکرد متمرکز بر تجربه مشتری از طریق مرکز نوآوری پست، تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته که تاکنون موفق به جذب حدود ۷۰ شرکت شتابدهنده و استارتاپ شده است، تکمیل کننده طرح تحول دیجیتال شرکت ملی پست خواهند بود.