بسته اقدام مشترک حفاظت و احیاء ۱۰۰ روستای تاریخی، فرهنگی و گردشگری کشور در افق ۲ ساله در دستور کار مشترک معاونت میراث فرهنگی و بنیاد مسکن قرار گرفت.

به گزارش ساراپرس، «علی دارابی» قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور گفت: پیرو توافقات قبلی انجام شده و به منظور تحقق حمایت از مردم و ساکنان روستاهای تاریخی و با ارزش و ارتقاء کیفیت زندگی مردم در این روستاها، بسته عملیاتی با مشارکت طرفین تهیه و در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این اقدام معاونت میراث فرهنگی که با مشارکت معاونت های گردشگری و صنایع دستی وزارت و  معاونت های عمران روستایی و بازسازی و مسکن روستایی   بنیاد مسکن  آغاز شده است حفاظت و احیاء همزمان این روستاها و ایجاد زمینه رشد وتوسعه یکپارچه مد نظر قرار دارد.
معاون میراث فرهنگی تاکید کرد: فعال سازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری و صنایع دستی در این روستاها برای ایجاد و توسعه اشتغال از مهمترین دستاورهای این اقدام مشترک خواهد بود که با همکاری کارگروه‌های ملی و استانی برنامه ریزی، هدایت و انجام می شود.