شهردار منطقه۱۳ از برگزاری همایش سهم من از جوانی جمعیت با حضور دکتر قاسمی، نویسنده و پژوهشگر شاخص جمعیت همزمان با هفدهمین روز اردیبهشت ماه با همکاری مرکز بهداشت شرق تهران و خانه مشارکت سلامت در سالن همایش کوثر منطقه۱۳ خبر داد.

به گزارش ساراپرس، محمد هادی علی‌احمدی، شهردارمنطقه با اشاره به در پیش بودن روز ملی جمعیت گفت :براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، همه تلاش‌ها باید در راستای ترویج افزایش ازدواج و فرزندآوری باشد و منطقه۱۳ به دنبال این مهم، همایشی به عنوان سهم من از جوانی جمعیت برگزار کرد .
او با بیان اینکه جوانی جمعیت و مباحث مرتبط با آن هم اکنون از مهمترین مسائل کشور است که اگر به آن پرداخته نشود، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به آینده کشور وارد خواهد کرد، افزود: جمعیت جوان به عنوان نیروی محرک در جامعه بوده و این نیروی محرک می‌تواند تامین کننده امنیت باشد و در کلیه امور به ویژه مسائل شهری تحول‌ ایجاد کند.
شهردار منطقه۱۳ اظهار داشت: در این همایش که با همکاری مرکز بهداشت شرق تهران و خانه مشارکت منطقه۱۳ برگزار شد ، دکتر قاسمی نویسنده و پژوهشگر جمعیت در خصوص راهکارهای عملی اجرای سیاست های جدید کلی جمعیتی در جهت ارتقای نرخ و بهداشت باروری مطرح کرد و در پایان از تعدادی بانوان و مادران شرکت کننده در این همایش توسط دکتر فریدون فر، رئیس مرکز بهداشت شرق تهران تقدیر به عمل آمد.