دومین جلسه کمیته هماهنگی و برنامه ریزی مشاغل خانگی با بررسی ماده سوم مصوبه برنامه های توسعه مشاغل خانگی در معرض آسیب ، پس از گذشت دو سال از ابلاغ این مصوبه برگزار گردید.

به گزارش ساراپرس؛ خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران ، در این جلسه که با حضور خانم سوده نجفی عضو شورای اسلامی شهر تهران به عنوان عضو ناظر ، ریاست مهدی توکلی زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ،احمد احمدی صدر مدیر عامل سازمان رفاه ،خدمات و‌مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران دبیر کمیته ، صائبی معاون مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، صلحی فام مدیر مشاغل خانگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ، اسلامیان کارشناس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران برگزار شد، کلیات مصوبه شماره ۲۶۲۰ کمیته هماهنگی و برنامه ریزی مشاغل خانگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

توکلی زاده رئیس کمیته هماهنگی و برنامه ریزی مشاغل خانگی در معرض آسیب ، پیشبرد این روند را با گام نهادن در مسیر تسهیل گری عنوان نمود و افزود: ما زنجیره ای ایجاد می کنیم در حالی که همه این زنجیره در دست شهرداری نیست و تنها بخشی از آن به عهده شهرداری است و سایر بخش های آن در اختیار سایر ارگان های مختلف است . وجود مراکزی همچون کوثر ،توتیا و حتی مراکز توانمندسازی زیرساخت های خوبی در تبدیل شهر تهران در غالب یک اکوسیستم کارآفرینی شهری است.
وی ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان به ویژه حوزه های دانش محور را یکی از رویکردهای اصلی عنوان نمود و با توجه به مواجهه اصولی با گروه های جامعه هدف همچون زنان سرپرست خانوار، معلولین، معتادین متجاهر و سایر گروه های کم برخوردار جامعه ، طراحی بسته ای ویژه حمایتی برای این افراد را به عنوان یکی از ماموریت های مدیریت شهری در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی برشمرد.
احمدی صدر دبیر این کمیته ، استفاده از ظرفیت شهرداری تهران در حمایت از بازاریابی و فروش محصولات و تولیدات افراد در معرض آسیب ، کمک به ارتقاء وضعیت اقتصادی افراد در معرض آسیب، کمک به کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از فقر و بیکاری و ایجاد انگیزه در افراد در معرض آسیب در راستای گسترش کار افرینی را از جمله اهداف این نشست عنوان نمود.
وی تشریح کرد : در این جلسه برنامه های توسعه مشاغل خانگی در غالب راه اندازی مرکز توسعه مشاغل خانگی ویژه ۱۹ کلان شهر کشور با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی کشور،راه اندازی پنج فروشگاه ثابت با عنوان “دست آفرین” به منظور عرضه و فروش محصولات تولیدی صاحبان مشاغل خانگی ، ارائه خدمات آموزش و مشاوره های تخصصی به منظور توسعه این نوع مشاغل ، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به ویژه شرکت های دانش بنیان که به بحث و بررسی گذاشته شد.
سوده نجفی عضو شورای شهر تهران نیز ضمن ابراز امیدواری از تغییر راهکارهای پیش رو با رویکرد جدید مدیریت شهری جدید بر حضور کارافرینان اجتماعی در این اکوسیستم و نقش آفرینی ایشان در حوزه مشاغل خانگی بر اهمیت مشاغل خانگی تاکید نمود و نقش آفرینی بانوان در تولید ناخالص ملی بر موضوع توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی در بین خانوارها و بهبود معیشت خانوارها حائر اهمیت برشمرد.