جلسه این هفته یاد یاران پایگاه بسیج حضرت رسول(ص) در اولین جهار شنبه شب، سال جاری برگزار شد.

به گزارش ساراپرس، در ابتدای جلسه حاج محمد قاسمی ضمن تبریک بهار طبیعت و بهار قرآن، و میلاد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی(ع) مطالبی را پیرامون مسائل روز بیان نمودند ودر ادامه ضمن نظر خواهی از اعضای حاضر برای ضیافت افطار ونحوه برگزاری این میهمانی برنامه های پیش بینی شده را به مشورت گذاشتند.

سپس حاج عباس اسلام دوست معاونت محترم تعلیم وتربیت حوزه ۳۵۷ در خصوص ناهنجاری های بعد از اغتشاشات و نسبت به وظایف عناصر انقلابی و بسیجی در برابر این ناهنجاری ها توصیه هایی ارائه کردند.