شهردار منطقه 13 ازبرپایی گذر سلامت همراه با استقرار یازده ایستگاه سلامت محور ویک ایستگاه رادیو سلامت به منظور سنجش و آموزش سلامت شهروندان در بوستان پیروزی خبر داد.

به گزارش ساراپرس؛ علی احمدی با اشاره به بزرگداشت هفته سلامت از تاریخ ۱۷ تا ٢٣ اردیبهشت ماه با شعار «سلامت ما، حال خوب ما» گفت: این برنامه ها  به منظور افزایش پویایی، نشاط اجتماعی و روانی به عنوان مولفه های مهم در سبک زندگی مردم با هدف  حساس سازی جامعه به نقش خود مراقبتی در افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت روان از طریق افزایش نشاط اجتماعی به اجرا درمی آید.
وی در ادامه به تشریح برنامه های  این گذر پرداخت و افزود: ایستگاه های چکاپ سلامتی شامل غربالگری فشار خون و قند خون، توانبخشی کودکان ، ویزیت پزشک و مشاوره مامایی، مشاوره و معاینه سرطان سینه با حضور پزشک متخصص و مشاوره فردی در این گذر از ساعت ۳۰ :۱۶ تا ۲۰ به شهروندان خدمت ارائه می دهند.
شهردار منطقه ۱۳ اظهار داشت : برنامه های خلاقانه مادر همراه فرزند، مثبت زندگی زیر نظر بهزیستی ، نشاط سالمندی ویژه بازی های سالمندی با هدف نشاط افزایی سالمندان، معرفی کانون های اجتماع محور سلامت و ایستگاه نه به پلاستیک با هدف تشویق شهروندان به موضوعات سلامت  نیز همزمان در این گذر اجرا شده است .
وی در پایان تاکید کرد : در جامعه بهداشت یک اصل مهم و مقدم بر درمان است و همه دستگاه‌های اجرایی در زمینه کمک به سلامت مردم،می بایست  حوزه بهداشت و درمان را یاری کنند تا با پیشگیری بتوانند سلامت جامعه را ارتقا دهند.