معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک از اجرای اقدامات ترافیکی در طرح خدمت خبر داد و گفت: این طرح با هدف کاهش ترافیک و ارتقای ایمنی در معابر منطقه یک به مرحله اجرا رسید.

به گزارش شبکه خبری ساراپرس، علیرضا اسفراینی نژاد دراین باره توضیح داد و افزود: در راستای اجرای طرح خدمت خط کشی بلوک عابر پیاده به تعداد ۲۰ عدد و ترسیم علائم نوشتاری به تعداد ۶ عدد در مقابل مدارس تقوی نیا و رمضانی واقع در خیابان بیدستان دوم کوچه شهید مرتضوی و خیابان گلزار، نصب ۵ عدد استوانه ترافیکی و ۵ عدد تابلوی خطرنما در خیابان شهید حسن اکبری، جابجایی ۸۰ عدد تابلوی خطرنما از پشت گاردریل در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید صدر همکف حدفاصل خیابان دکتر شریعتی تا بزرگراه امام علی(ع)، مرمت ۱ عدد چراغ راهنمایی در تقاطع شهید لواسانی- عمار، مرمت ۲ سرپناه ایستگاه اتوبوس در خیابان شهید دکتر باهنر،  نصب ۱۰ عدد گل گاردریل در مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) حدفاصل بزرگراه ارتش تا بزرگراه شهید بابایی توسط پیمانکاران این حوزه اقدام شد.