سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از دستور جلسه آتی شورا خبر داد و گفت: صحن فردا لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران را مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ساراپرس، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورا از برگزاری دویست و هفدهمین جلسه از ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در دو نوبت از سـاعت ۸  لـغایت ۱۲ و ادامه جلسه بعد از ظهر از ساعت ۱۴ به بعد در روز سه شنبه اول اسفند ماه ۱۴۰۲ در تالار رسمی ساختمان شورا خبر داد.

وی اظهار داشت: اعضای شورا فردا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران را مورد بررسی قرار خواهند داد و نسبت به آن تعیین تکلیف خواهند کرد.