دربانی گفت:۵۱درصد متوفیان تصادفات چهارماهه نخست سال موتورسواران بودند.

به گزارش ساراپرس؛ در راستای مصوبات شورای راهبری کاهش تصادفات، کمیته فنی ایمنی با محوریت بررسی علل تامه تصادفات شهر تهران با حضور ابوالفضل دربانی دبیر شورای ترافیک استانداری تهران برگزار شد.

در این جلسه به تحلیل تصادفات منجر به فوت  پرداخته شد که علل اولیه، واسط و تامه بررسی شد.

دربانی در این زمینه اظهار داشت: در چهار ماهه نخست سال در شهر تهران متاسفانه ۲۳۵ نفر جان خودشان را از دست دادند که  ۴۰ درصد متوفیان عابرین پیاده، ۵۱ درصد موتور سوار و ۹درصد  سهم خودروها  بوده است

وی ادامه داد: با تحلیل عمقی تصادفات و شناسایی علل تامه، راهکارهای اجرایی جهت کاهش جانباختگان احصا و توسط دستگاه های مرتبط، اجرا می شود.