دربانی گفت: با مراکزی که  گواهی فنی برای خودروهای فاقد سلامت فنی اعم از آلایندگی یا ایمنی، صادر نمایند برخورد جدی و به مراجع قضایی معرفی می شوند.

به گزارش ساراپرس، کارگروه معاینه فنی استان تهران به ریاست ابوالفضل دربانی معاون حمل و نقل و ترافیک دفتر فنی استانداری تهران و با حضور اعضا تشکیل شد.

دربانی در این جلسه اظهار داشت: با مراکزی که  گواهی فنی برای خودروهای فاقد سلامت فنی اعم از آلایندگی یا ایمنی، صادر نمایند برخورد جدی و به مراجع قضایی معرفی می شوند.
گفتنی است در این جلسه عملکرد ستاد معاینه فنی شهرهای پردیس، پرند، باقرشهر و بومهن مورد بررسی قرار گرفت.

نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی، اجرای دستورالعمل ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدوربرگ معاینه فنی خودرو نیز در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.