دکتر ابیانه گفت: برای همه کارهای مهم باید کار رسانه ای داشته باشد و به افکار عمومی باید توجه ویژه داشت.

به گزارش ساراپرس، دکتر محمد حسن قدیری ابیانه در دومین نشست سراسری مشاوران و کارشناسان مذهبی در کلانتری ها که صبح امروز در ستاد عقیدتی و سیاسی فراجا برگزار شد یکی از مهم ترین مشکلات موجود را در موضوع تبلیغات و تبیین دستاوردها برشمرد.
قدیری ابیانه در بخش دیگری از صحبت های خود با ارایه تحلیلی از اوضاع کشور و دستاوردهای دولت سیزدهم در یکسال گذشته خصوصا حذف ارز ترجیحی، اصلاح یارانه نان و مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در بسیاری از موارد دستاوردهای دولت و نظام اسلامی به درستی تبیین نشده است و همین موضوع باعث ایجاد سوء برداشتهایی در جامعه می‌شود.
وی هم چنین ادامه داد:  برای همه کارهای مهم باید کار رسانه ای داشته باشد و به افکار عمومی باید توجه ویژه داشت.