استاندار تهران گفت: برای جلوگیری از واردات بی رویه و رشد صادرات پردازش کنیم.

به گزارش ساراپرس، علیرضا فخاری در جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران با اشاره به اهمیت تغییر نگاه اقتصادی برای رشد صادرات استان به نگاه فراگیر اقتصادی اظهارداشت: انتظار می رود مطالبی که در شورای برنامه ریزی استان تهران مطرح می شود به عنوان یک نگاه فراگیر تبدیل شود و کارهای صورت گرفته در استان با یک پشتوانه مالی برای ارتقای بهره وری تهران باید صورت پذیرد که اگر این اصل با پایه اقتصادی صورت نگیرد کاری محقق نشده است.

وی در ادامه افزود: چگونگی همه مسائل کلان استان چون تجارت بین الملل به عنوان جلسات شورای برنامه ریزی استان در کارگروه های مربوطه و در قالب صادرات کالاهای تولیدی استان تهران به عنوان اصلی ترین سرفصل مورد بررسی قرار بگیرد.

فخاری با بیان ظرفیت های بسیار استان برای صادرات به عدم رشد صادرات اشاره و عنوان کرد: استان تهران ظرفیت ها وسرمایه های در گردش بسیاری در حوزه های دامداری، کشاورزی، صنعت، صنایع دستی، برق و بهداشت و درمان دارد اما به آن بی توجهی می شود، چرا چون ما مصرف کننده هستیم و بیشتر به سمت واردات می رویم وارداتی که حتی به دلایل وارد کردن شان هم نمی اندیشیم و پردازش نمی کنیم و فقط به دنبال مصرف و واردات هستیم.

وی با تاکید به اهمیت درک ظرفیت های ایران و استان برای ایجاد راهگشاهای اقتصادی تصریح کرد: باید در تولیدات به دنبال رقابت در استانداردهای لازم و برقراری تعادل و طراز در برنامه ریزی های استان باشیم. کشورهای دنیا و منطقه پذیرفتن برای ایستادن در بام اقتصادی باید به یک استواری لازم دست پیدا کنند. به دقت به تجارتهای بین الملل توجه کنیم.

استاندار تهران افزود: سفر مهرماه ما به روسیه متقارن با جلسات اوراسیه همراه شد با اینکه ما به عنوان مدعو وارد جلسه شدیم اما تمرکز همه سخنرانان به ظرفیت های ایران معطوف شده بود ظرفیت هایی که خود ما به آن توجهی نداشتیم اما آنها این ظرفیتها را بخوبی می دانستند.

وی با اشاره به ارزیابی ظرفیت های استان، اضافه کرد: باید تناسبی در داشته ها و توانمندی ها و ظرفیت شناسی ها در راستای رشد اقتصادی استان انجام شود و در ادامه مسیر دولت کار را به بخش خصوصی بسپارد و از جریان اقتصادی فاصله بگیرد تا منافع سیستمی دولت از منافع اقتصادی بخش خصوصی جداشود.

فخاری در پایان با اشاره به اهمیت پردازش و آمایش های لازم در استان تهران خاطرنشان کرد: برای رشد اقتصادی در جهان ابتدا ایران شناسی و ظرفیت های ایران در حوزه های معدنی، صنعتی، کشاورزی و عیره در جهان تبیین شود و بعد شاهد درخواستها و پیگیریهای اقتصادی خواهیم بود. پیشنهاد می شود شورای برنامه ریزی پس از احصا ظرفیت های اقتصادی استان، روی ۳ تا ۴محور در راستای پایش و امایش ظرفیت ها تمرکز کند تا ثمره خوبی را در راستای جلوگیری از واردات بی رویه و افزایش صادرات و ایجاد رشد اقتصادی تهران صورت پذیرد.

در ادامه مصوبات جلسه بررسی و پس از بیان دیدگاه تصمیمات لازم در خصوص نحوه اجرایی شدن مصوبات اتخاذ شد.

#استانداری_تهران