وقتی خبر استعفای حمید زمانی فرماندار مردمی و جهادی شهرستان ری منتشر گردید، عده ای که برای لفت و لیس به فرمانداری آمده بودند اوضاع را وفق مرادشان ندیدند و دیدند که،بساط سورو ساتشون برچیده شده است. 

به گزارش  ساراپرس، وقتی خبر استعفای حمید زمانی فرماندار مردمی و جهادی شهرستان ری منتشر گردید، عده ای که برای لفت و لیس به فرمانداری آمده بودند اوضاع را وفق مرادشان ندیدند و دیدند که،بساط سورو ساتشون برچیده شده است.
ازینرو اینروزها ،زمان را برای تسویه حسابهای شخصی،باندی وسیاسی مناسب دیدند و کودک درونشان را فعال کردند تا بلکه نفس اماره اشان را مشعوف نمایند.
همانهایی که کارنامه شان تهی از عمل اما سوابقشان مملو از حسادت ، بدگویی،بداخلاقی وبی تقوایی است.

یکی با سخره گرفتن آیات وحی و دیگری پیروزی وآزاد سازی خرمشهر را دستاویز تخریب فرمانداری که روزی مدح وثنا گویش بودند کردند،غافل از اینکه عزت و ذلت در اختیار ذات اقدس اله وخالق هستی است.

این جماعت،
دین خود را مفت و ارزان یک به یک
از پس تهمت به تهمت میدهند
واما بدیهیست، تعصبی نسبت به فرماندار ، مسئولین و… نداریم وممکن است انتقاداتی هم بر عملکردایشان داشته باشیم،اما فرق است بین انتقاد ، تخریب و بد گویی،

سخن پایانی از امیرکلام حضرت علی علیه السلام:

🌿 اگر دو روز
برای زندگی کردن
فرصت داشتی…

🌸 روز اول
ادب بیاموز

🌼 و روز دوم را
با ادب زندگی کن