به گزارش ساراپرس؛ در ابتدای بازدید عبدالامیر باروتکوب تاریخچه ای از شرکت صنایع بسته بندی به وزیر ارائه نمودند. در ادامه این بازدید علی اصغر محمد پور مدیرعامل صنایع شیرایران از روند رو به رشد صادرات و تولید و از سویی دیگر کاهش شکایات مشتری از محصولات پگاه را نقطه عطفی در سال جدید اذعآن […]

به گزارش ساراپرس؛ در ابتدای بازدید عبدالامیر باروتکوب تاریخچه ای از شرکت صنایع بسته بندی به وزیر ارائه نمودند.

در ادامه این بازدید علی اصغر محمد پور مدیرعامل صنایع شیرایران از روند رو به رشد صادرات و تولید و از سویی دیگر کاهش شکایات مشتری از محصولات پگاه را نقطه عطفی در سال جدید اذعآن نمودند.

در حاشیه دیگر محمد سیاح عضو هیئت مدیره صنایع بسته بندی فرآورده های شیری پگاه گوشه‌ای از فعالیت های شرکت و همسو شدن با شعار سال در جهت دانش بنیان کردن محصولات و رونمایی از یک محصول جدید که سالها وابسته بودیم را ارائه نمودوگوشه ای از همکاری با دانشگاه را خدمت وزیر ارائه نمود‌.

عبدالملکی ضمن خرسندی از بازدید از رئال رو به رشد پگاه در تمامی زمینه ها آمادگی خود را برای حمایت از محصولات دانش بنیان شرکت صنایع بسته بندی اعلام نمود
در انتها بازدید از واحد های تولیدی صنایع بسته بندی داشت و گپ و گفت دوستانه با کارگران شرکت داشت.