دومین محوطه ی تاریخی که توسط جناب آقای ضرغامی مورد بازدید قرار گرفت چشمه علی، باروی ری، کتیبه فتحعلی شاه و چشمه هشت هزار ساله بود.

به گزارش ساراپرس، در این بازدید ضرغامی با پیشنهاد شهرداری منطقه ۲۰ در خصوص در اختیار گرفتن محدوده تاریخی چشمه علی جهت احیا و بهسازی آن موافقت و خواستار دقت و احساس مسئولیت نسبت به حفظ و نگهداری مناسب و اصولی از این مکان تاریخی شد.
ضرغامی در حاشیه این بازدید گفت: امروز در کنار چشمه‌علی دو محل جهت تملک مطرح شد لذا از کارشناسان درخواست بررسی موضوع را داریم.

در این بازدید یزدی خواه با اشاره محدودیت ارتفاع در حریم آثار تاریخی بیان کرد: مردمی که در نزدیکی آثار تاریخی زندگی می‌کنند در صورتی که اجازه ساخت‌وساز نداشته باشند متضرر می شوند لذا باید در این زمینه نیز بررسی‌های لازم صورت گیرد تا در صورت امکان املاک موجود خریداری شود.