صبح امروز منوری مشاور و مدیر کل دفتر شهردار تهران با حضور در منطقه 17 به همراه شهردار منطقه از کلان پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) بازدید به عمل آورد.

به گزارش ساراپرس، ابتدای صبح امروز مهدی منوری مشاور و مدیرکل دفتر شهردار تهران با حضور در منطقه ۱۷ به همراه رضا سیفی شهردار منطقه و جمعی از مدیران شهری از پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید منوری به همراه شهردار منطقه از ابنیه های در حال احداث باغ راه بازدید کردند و در جریان چگونگی آخرین وضعیت و پیشرفت این پروژه قرار گرفتند.

پس از اتمام مرحله نخست بازدید، جهت برگزاری جلسه به قرارگاه شهید رجایی، محل استقرار مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری تهران رفتند و جلسه ای با حضور هدایتی در خصوص دریافت گزارش از فرآیند پیشرفت باغ راه برگزار کردند.

در این جلسه هدایتی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران به ارائه گزارشی از این کلان پروژه پرداخت.

سپس شهردار منطقه ۱۷ بردر خصوص پروژه باغ راه حضرت فاطمه(س) و زمان بندی و هماهنگی های سازمان های فعال در این پروژه و اطلاع رسانی به شهروندان منطقه ۱۷ و ۱۸ جهت زمان بهره برداری، همچنین بر لزوم طراحی المان های شهری با هویت فرهنگی و بافت جنوب تهران در مسیر باغ راه تاکید کرد.