دکتر بهزاد پایمرد مشاور شهردار تهران ضمن بازدید از میدان میوه و تره بار آزادگان در جریان روند فعالیت ها و خدمات رسانی این مرکز به شهروندان تهرانی قرار گرفت.

به گزارش ساراپرس؛ در این بازدید دکتر فصاحت با اشاره به فضای آرام حاکم بر میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، گفت: اعتماد و اطمینان شهروندان به سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران حاصل آمادگی این سازمان و تدابیر و تمهیداتی است که برای تامین و عرضه محصولات مورد نیاز خانواده ها به کار گرفته ایم.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین با تاکید بر به کارگیری تمام توان و امکانات این سازمان در خدمات رسانی به مردم پایتخت، افزود: شهروندان می توانند با آرامش خیال و اطمینان خاطر به هر میزان که نیاز دارند ارزاق و مایحتاج خود را از میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با نرخ مصوب و کیفیت مطلوب تهیه و خریداری نمایند.
گفتنی است، دکتر بهزاد پایمرد، مشاور شهردار تهران از خدمات رسانی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران ابراز رضایت و قدردانی کرد.