سیدعلی یزدی خواه از عملیات عمرانی کمربندی دوم تهران و تعریض پل کانال ری _ ورامین و آسفالت این محوربازدیدکرد.

به گزارش ساراپرس ، پس از این‌ بازدید و با پیگیری از مدیرکل محترم راهداری استان تهران، مقرر گردید طی روزهای آتی تعریض و بتن ریزی این پل، تکمیل گردیده و آسفالت حد فاصل کانال تا میدان غنی آباد نیز در اسرع وقت انجام گردد.

همچنین با پیگیری های سیدعلی یزدی خواه، جهت تعریض کمربندی دوم حد فاصل میدان غنی آباد تا محور امام رضا(ع)، اعتبار ۱۷ میلیارد تومانی تخصیص پیدا کرد.