رییس و اعضای شورای اسلامی شهر قیامدشت صبح امروز( شنبه) از تعدادی از پروژه های دردست اجرای حوزه مدیریت شهری دیدن کردند.

به گزارش ساراپرس؛در بازدید ” وحید خسروآبادی”،” یوسف عصمتی” و ” هادی آژیراک” که ” منصور زارعی”، معاون‌شهردار و ” اکبر قاسمی فرد”، مدیر حوزه فنی و عمرانی شهرداری قیامدشت نیز حضور داشتند، اعضای پارلمان شهری قیامدشت در جریان روند فعالیت و نحوه اجرای فعالیت های شهرداری قیامدشت در بوستان جنگلی بام شهر، بوستان درحال احداث در بلوار شهید باهنر و ورزشگاه چند منظوره و تعدادی دیگر از پروژه های عمرانی شهر قیامدشت قرار گرفتند.