کمیته ایمنی و کمیسیون رفع خطر به ریاست شهردار منطقه یک و سایر ارکان تشکیل و تدابیر ایمنی، عملیات اجرایی و ترافیکی اتخاذ شد.

به گزارش ساراپرس، کمیته ایمنی و کمیسیون رفع خطر به ریاست شهردار منطقه یک و سایر ارکان تشکیل و تدابیر ایمنی، عملیات اجرایی و ترافیکی اتخاذ شد.

حاجوی شهردار منطقه یک بیان داشت: عملیات مهار و جوشکاری در روی سبد تاور کج شده زعفرانیه در ارتفاع ۶۰ متری انجام و اولین جرثقیل ۱۵۰ تنی برای مهار وارد عملیات شد.

 

وی اذامه داد: خطر سقوط از بین رفت. دو جرثقیل ۲۰۰ تنی نیز پس از رفع محدودیت ترافیکی امشب به عملیات مهار و ایمن‌سازی اضافه می شود.