بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداری های سازمان بازرسی کل کشور ضمن بازدید از جایگاه عرضه بهداشتی منطقه 5 شهرداری تهران، از نزدیک در جریان روند عرضه دام قرار گرفت.

به گزارش ساراپرس ؛ محمود مهرورز با خوب ارزیابی کردن عملکرد سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران در عرضه بهداشتی دام، گفت: علاوه بر رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی در عرضه و ذبح دام، قیمت نیز متعادل است.

بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداری های سازمان بازرسی کل کشور افزود: بازرسان این نهاد به شکل میدانی و دقیق فعالیت جایگاه های عرضه بهداشتی دام را در روزهای عرفه و عید سعید قربان مورد بازرسی قرار داده اند.