اعضاء هیأت مدیره و امنا موسسه خیریه کهریزک از روند پیشرفت ساخت سوله های صنعتی در زمین مجاور آسایشگاه بازدید کردند.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ در این بازدید، اعضاء هیأت مدیره و امنا موسسه خیریه کهریزک از روند پیشرفت ساخت سوله های صنعتی در زمین مجاور آسایشگاه مطلع و بر اتمام هرچه سریعتر این پروژه تأکید کردند.

هیأت مدیره و مدیریت آسایشگاه خیریه کهریزک از همسر مرحوم سعید نوحی و برادر ایشان که از خیرین ساخت درمانگاه شهرک صنعتی بهارستان بوده اند قدردانی کرد.