در این بازدید جناب آقای یزدی خواه ضمن تبریک سال نو و آرزوی سلامتی و موفقیت در سال جاری برای مسئولین مرکز را از خداوند منان مسئلت نمودند.

به گزارش ساراپرس؛ در این بازدید جناب آقای یزدی خواه ضمن تبریک سال نو و آرزوی سلامتی و موفقیت در سال جاری برای مسئولین مرکز را از خداوند منان مسئلت نمودند.

در ادامه پس از بازدید میدانی، مسئولین سرای احسان از کمبودها و مشکلات پیش روی این مرکز درمانی گفتند.

مقرر گردید اقدامات ذیل طی یک ماه آینده توسط نهادهای ذیربط انجام و سپس مرکز از نتایج کارها گزارشی تهیه و ارائه نماید.

۱. بهسازی فضای سبز مجتمع و رفع خطر درختان توسط شهرداری کهریزک

۲. اصلاح آمار موجود و آمار واقعی بیماران مرکز توسط بهزیستی

۳. مرمت آسفالت و محوطه پیاده روی توسط شهرداری کهریزک

۴. انجام زیرسازی لازم جهت اجرای چمن مصنوعی توسط شهرداری

۵. مکاتبه بهزیستی با شهرداری کهریزک در خصوص مجوز ساخت بنای جدید

۶. پیگیری روند مجوز ساخت بنای جدید از وزارت مسکن توسط آقای یزدی خواه