شهردار منطقه ۱۳  تهران از اجرای پویش "ایوان های زیبای ما "همزمان با فصل بهار و در راستای زیبا سازی منظر شهری در این منطقه خبر داد.

به گزارش ساراپرس؛ محمد هادی علی احمدی گفت : پویش ایوان خانه ات را زیبا کن با محوریت مشارکت بانوان در زیباسازی چشم انداز ساختمان و منظر شهری در منطقه ۱۳ در حال اجراست.
او در ادامه افزود: با توسعه شهرنشینی و افزایش مسائل مرتبط با آن، منظر شهری نیز دچار درهم ریختگی فراوان شده است در این میان شهروندان بویژه بانوان به عنوان کنشگران اصلی در شهر و خانواده می‌توانند با ارائه خلاقیت‌های نو و مشارکت معنادار، دســتیابی به محیطی مطلوب‌تر و زیباتر، را فراهم کنند.
شهردار منطقه ۱۳ اظهار داشت : این برنامه شامل رفع زواید بصری در بالکن‌های ساختمان و زیباسازی خلاقانه ساده با همکاری اعضای خانواده و خانواده‌های ساکن در ساختمان در قالب دو موضوع پاک‌سازی ایوان‌های ساختمان از وسایل اضافه و زیباسازی ایوان‌های واحدهای یک ساختمان با استفاه از گلدان یا دکوراسیون مدنظر اهالی ساختمان به صورت یک شکل، خلاقانه و ساده است.
با اجرای برنامه «ایوان‌های زیبای ما» تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، نسبت به شناسایی و جلب مشارکت بانوان فعال در محله‌ها و ترغیب خانواده‌های محله، چشم انداز بصری بهتری برای ساختماهای محله و شهر فراهم خواهد شد.